Co usłyszała nasza koleżanka Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz…  

O stanie pułtuskiej oświaty świadczy m. in. to, że coraz więcej absolwentów tutejszych gimnazjów podejmuje dalszą naukę w szkołach warszawskich. I nie jest to złośliwość pod adresem nauczycieli lub odpowiadających za szkolnictwo, tylko stwierdzenie stanu faktycznego. Potwierdzają go też dane przedstawione przez kuratora mazowiec-kiego MARIUSZA DOBIJAŃSKIEGO podczas konferencji regionu północnego Mazowsza pt. Jakość w edukacji w dniu 28 września br. 
Uczniowie pułtuskich gimnazjów i maturzyści wypadają – delikatnie mówiąc – nie najlepiej w różnego rodzaju sprawdzianach. Lapidarnie i szczerze ujął to starosta MAREK WRONIEWSKI, mówiąc: „na mapie edukacyjnej powiat pułtuski znajduje się na szarym końcu”. I dodał: „ A tradycje oświatowe Pułtuska zobowiązują nas do tego byśmy byli ważnym ośrodkiem edukacji”. Istotne jest i to, że jak powiedział Witold Saracyn „błędów i usterek w edukacji nie da się naprawić w ramach gwarancji”.

Konferencja, zorganizowana przez starostę i rektora Akademii Humanistycznej im. Gieysztora, pod patronatem mazowieckiego kuratora oświaty służyła zastanowieniu się dlaczego pułtuska oświata znajduje się w takim miejscu i jak odwrócić tę tendencję. Służyły temu referaty prof. Henryki Kwiatkowskiej z Akademii Humanistycznej o relacjach między edukacją a współczesnym światem,Lucyny Pruskiej-Bujko o nowoczesnych i najnowszych metodach wspierających pracę z uczniami,  Zofii Stypińskiej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o innowacyjności w szkolnictwie rolniczym, Jacka Falkowskiego z MEN o zmianach w kształceniu  zawodowym wpływającym na podnoszenie jakości edukacji, Doroty Granoszewskiej-Babińskiej o systemie doskonalenia nauczycieli i kompleksowym wspomaganiu szkół oraz Marii Gos o wspomaganiu szkół i nauczycieli w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Prof. Kwiatkowska powiedziała cyt. ” Prawda jest taka, że szkoła nie nadąża za szybkością przemian współczesnego życia, za postępującą współzależnością świata, za prymatem ekonomizacji, za cyfryzacją przestrzeni życia, za postępującym prymatem odpowiedzialności nad posłuszeństwem. Szkoła powinna uczyć więc przełamywania nieufności do innych, działania w grupie, osiągania satysfakcji z działań i zjawisk pozaekonomicznych, przygotować do samodzielnego i ustawicznego zdobywania wiedzy, do odpowiedzialności”….”Uczeń ma wyższe kompetencje w danym obszarze niż nauczyciel”…”Szkoła nie jest we współczesnym świecie jedynym źródłem wiedzy ucznia”.

Lucyna Pruska-Bujko, trenerka i mediatorka, autorka programów szkoleniowych i edukacyjnych powiedziała o nowoczesnych metodach, które zachęciły by ucznia do poszukiwania wiedzy i uczenia się. Dodała na koniec, że "jest wiele metod, by ucznia nauczyć, ale nie ma takiej, która pozwalałaby nauczyć się za niego".