6 kwietnia 2011 r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku odbyło się POWIATOWE FORUM EDUKACYJNE - PUŁTUSK 2011. Podczas forum szkoły ponadgimnazjalne powiatu pułtuskiego prezentowały swoje oferty edukacyjne.

W ramach Forum odbyło się również spotkanie z Panem Jackiem Falkowskim - głównym specjalistą w Wydziale Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, na temat : Modernizacja systemu kształcenia. W spotkaniu uczestniczyli Podsekretarz Stau w Ministerstwie Rolnictwa Pan Tadeusz Nalewajk, władze Powiatu i Miasta Pułtusk, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, Wójtowie Gmin Powiatu Pułtuskiego, Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych oraz nasza koleżanka Dorota Karkowska.

Pan Jacek Falkowski zasygnalizował zgromadzonym zmiany zawarte w projekcie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw..., dotyczące m.in. :

  • nowego systemu oceniania jakości edukacji oraz powołania nowych instytucji oświatowych na czele z Naczelnym Inspektorem Jakości Edukacji,
  • likwidacji kuratoriów oświaty,
  • nowego systemu wspomagania szkół,
  • grupowania publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjów z liceami, szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, placówek zajmujących się wspomaganiem szkół w rozwoju,
  • tworzenia w szkołach oddziałów specjalnych,
  • powołania Centrum Rozwoju Edukacji (powiatowego), w skład którego wejdzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Biblioteka Pedagogiczna i Ośrodek Metodyczny;