https://www.youtube.com/watch?v=mTcNMYHRXFM
W listopadowe popołudnie grupa nauczycieli bibliotekarzy
i emerytowanych nauczycieli z bibliotek pedagogicznych wybrała się do Warszawy na Musical "Piloci" do Teatru Roma. Ta nowa produkcja Wojciecha Kępczyńskiego opo-wiada o uczuciu między Niną, piosenkarką i aktorką kabare-tową oraz Janem, młodym pilotem wojskowym. Ich miłość zostaje brutalnie przerwana przez wybuch II wojny światowej. Zakochani stają w obliczu trudnych i często dramatycznych decyzji będących pokłosiem tragicznych wydarzeń dziejących się wokół nich. Inspiracją dla powsta-nia musicalu były wydarzenia z okresu II wojny światowej, a konkretnie związane z Bitwą o Anglię. Akcja musicalu dzieje się w kilku miejscach: w Warszawie, w Londynie, na lotnisku pod Londynem, w Paryżu oraz na terenach Generalnej Guberni. Choć fabuła umiejscowiona jest na tle wydarzeń z lat 30. i 40. XX wieku, twórcy musicalu postarali się o język bardziej współczesny. Mimo poważnych tematów nie zabrakło humoru, żartu czy zabawy słowem.
Scenografia nawiązuje do stylistyki tamtych czasów i realiów epoki. Została zaprojektowana w sposób bardziej „musicalowy”. Efekt przenikania się elementów dekoracji scenicznej i projekcji na ekranach wywiera duże wrażenie.
Był to kolejny wyjazd do teatru z okazji DEN, który zachwycił i był miłym prezentem dla nauczycieli bibliotekarzy pracujących nie przy tablicy.


(Powyżej wybrane migawki sceniczne zapożyczone z kanału youtube.pl)