W dniach 19 i 20 września odbyła się 11. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w inter-necie” w Warszawie, w  Airport Hotel Okęcie. Konferencja zo-stała zorganizowana przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzy Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i NASK- państwowy instytut badawczy oraz niemieckie konsorcjum klicksafe. Współorganizatorem konferencji byli ITU (Między-narodowy Związek Telekomunikacyjny), a głównym partnerem była fundacja Orange. Partnerem konferencji była również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym przez Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

W konferencji wzięło udział ponad 600 osób, w tym eksperci z sektora edukacyjnego, organizacje pozarządowe, wymiar sprawiedliwości i organy ścigania oraz dostawcy usług i treści internetowych.
Omawianym podczas konferencji, bardzo ważnym zagadnieniom przysłuchiwali się także pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku, nauczyciele bibliotekarze Dorota Karkowska i Joanna Sobocińska.

Na 11. Międzynarodowej Konferencji pojawili się prelegenci m.in. z Niemiec, Danii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Bułgarii. Prelegenci podzielili się swoją wiedzą, wynikami badań, swoimi doświadczeniami oraz praktykami w ramach reagowania na zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z internetem. Na Konferencji goście zapoznali się również z pozytywnymi zastosowaniami sieci oraz dyskutowali  nad możliwościami włączania technologii cyfrowej do edukacji.   
Podczas konferencji zostały poruszone również zagadnienia dotyczące:
•    sekstingu i problemu kontaktu dzieci z pornografią,
•    zjawiska fake news i nowych wyzwań informacyjnych,
•    agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży,
•    zjawiska internetu rzeczy, w tym internetu zabawek,
•    problematyki algorytmizacji i profilowania oraz innych zagrożeń dla dzieci ze strony biznesu.

Na końcu konferencji odbyła się otwarta debata z udziałem wszystkich gości, którzy podzielili się swoimi refleksjami oraz opiniami na temat zapewnienia dzieciom bezpiecznego i konstruktywnego korzystania z sieci. Z tematów zaproponowanych do dyskusji uczestnicy konferencji wybrali do poruszenia podczas otwartej debaty problematykę cyberprzemocy.   
Atrakcyjnym elementem dla uczestników podczas konferencji był graphic recording, czyli notatki graficzne robione na żywo.
                                                                                                                                                                                                  Źródło: www.saferinternet.pl