Biblioteka oferuje swoim czytelnikom BIEŻĄCĄ PRENUMERATĘ CZASOPISM oraz następujące ROCZNIKI ARCHIWALNE:

           TYTUŁ                                                                               LATA

 1. Alkoholizm i Narkomania                                           2007 – 2009
 2. Aura                                                                     2001 – 2012 (I kwartał)
 3. Biblioteka w Szkole                                                 1992 – 2012 (I kwartał), 2015 - 2019
 4. Bibliotekarz                                                           1961-'63, 1977-'79, 1983-2012 (II kwartał)
 5. Biologia w Szkole                                                   1955, 1957, 1959, 1961, 1963-2012 (I kwartał)
 6. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej                    2010 – 2011, 2015 - 2019  
 7. Charaktery                                                                    2001 – 2019
 8. Chemia w Szkole                                                    957-'61, 1963-2012 (I kwartał)
 9. Chrońmy Przyrodę Ojczystą                                      1958, 1962-'68, 1971, 1973-'75
 10. Edukacja                                                                  1987, 1994-2012
 11. Euhemer: Przegląd Religioznawczy                            1961 – 1973
 12. Fizyka w Szkole                                                       1955-'58, 1960-61, 1963-2012 (I kwartał)        
 13. Geografia w Szkole                                 1950, 1954-'56, 1958-59, 1962-'65, 1967-'73, 1975-2012 (I kwartał)
 14. Głos Nauczycielski                                                   1998, 2001-2011, 2013-2019
 15. Język Polski                                                               1961-'62, 1964-'89
 16. Język Polski w Gimnazjum                                       2005 – 2012 (I kwartał)
 17. Język Polski w Liceum                                             2006 – 2012 (I kwartał)
 18. Język Polski w Szkole                                              2005 – 2012 (I kwartał)             
 19. Język Rosyjski                                                         1959-'60, 1962-'64, 1967-'81, 1983-'86
 20. Języki Obce w Szkole                                              1977 – 2009
 21. Kronika Sejmowa                                                2009 – 2011, 2014-2019
 22. Kultura Fizyczna                                                      1977 – 2011
 23. Kwartalnik Pedagogiczny                                1959, 1961, 1964, 1970-2009, 2011-2019       
 24. Matematyka                                                            1957, 1959-'60, 1963-2012 (I kwartał)
 25. Meritum                                                                   2008
 26. Mówią Wieki                                                           1959-'76, 1981-'98
 27. Nauczanie Początkowe                                            2006 – 2011
 28. Niebieska Linia                                                        1999 – 2006
 29. Nowa Szkoła                                                           1965-'81, 1984-2012
 30. Nowe Drogi                                                             1966 – 1973
 31. Nowe Książki                                                          1969-70, 1972-'74,
 32. Opieka, Wychowanie, Terapia                                  2003
 33. Oświata Dorosłych                                                   1979 – 1990
 34. Pamiętnik Literacki                                                   1978, 1990-'99, 2002
 35. Parki Narodowe                                                       2007 – 2008
 36. Plastyka w Szkole                                                    1968 – 2000
 37. Polityka                                                                    2010 – 2012 (I kwartał)
 38. Polityka Społeczna                                                   2003 – 2012 (II kwartał)
 39. Polonistyka                                                              1948-'55, 1964, 1966-2012
 40. Poradnik Językowy                                                     1973-'75, 1977-'79
 41. Praca Socjalna                                                         2009 – 2010
 42. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze                  1967-'72, 1978-2019
 43. Przegląd Historyczno-Oświatowy                                 1981, 1986-'90, 2003-2009
 44. Przegląd Psychologiczny                                              1978-'81, 1983-'90
 45. Przewodnik Bibliograficzny                                       1997 – 2008
 46. Przyjaciel Dziecka                                                    1963-'71, 1974
 47. Psychologia w Szkole                                               2005 – 2015
 48. Psychologia Wychowawcza                                     1959-'61, 1965-'68, 1970-'72, 1974-'99
 49. Remedium                                                                   1999 – 2019
 50. Ruch Pedagogiczny                                                  1964 – 1990
 51. Szkoła Specjalna                                                    1977, 1979-2019
 52. Świat Nauki                                                            2006 – 2012 (I kwartał)
 53. Świat Problemów                                                   1999 – 2019
 54. Tygodnik Pułtuski                                                     2017-2019
 55. Wiadomości Historyczne                                         1959-'61, 1963-'65, 1967-2012 (II kwartał)
 56. Wszystko dla Szkoły                                                  2007 – 2013  
 57. Wychowanie Fizyczne i Sport                                  1977 – 2011 (I kwartał)
 58. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne                  (w latach: 1960, 1962-'88 pod nazwą Wychowanie
                                                                                             Fizyczne i Higiena w Szkole) 1989-'90, 1994-2019
 59. Wychowanie Muzyczne w Szkole                            1968-'71, 1973-2012 (I kwartał)
 60. Wychowanie Techniczne w Szkole                           1964 – 2006
 61. Wychowanie w Przedszkolu                               1968-'72, 1974-'83, 1985-2019
 62. Zbiorcza Szkoła Gminna                                          1978 – 1981
 63. Życie Szkoły                                                               1970-'76, 1978-2019