KSZTAŁCENIE INFORMATYCZNE
 zestawienie bibliograficzne

  Wydawnictwa zwarte:

 1. Arbib Michael :  Mózg, maszyna i matematyka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968
 2. Buśko Berbard : 1000 słów o komputerach i informatyce. - Wyd. 4 popr. i zaktualizowane. - Warszawa : Wydaw. MON, 1976
 3.  Dydaktyka informatyki : multimedia w teorii i praktyce szkolnej / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008
 4. Elementy informatyki / pod red. Macieja M. Sysły ; aut. Wiktor Dańko [et al.]. - Wyd.  Jelenia Góra: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, 1990
 5. Grzejszczyk  Elżbieta : Edukacja informatyczna nauczycieli u progu e-Edukacji. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2007
 6. Informatyczne przygotowanie nauczycieli : dylematy kształcenia ustawicznego / pod red. Barbary Kędzierskiej i Jacka Migdałka. - Kraków : "Rabid", 2001
 7. Janowski Jacek : Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów : szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji. - Warszawa : Difin, 2009
 8. Jochemczyk  Włodzimierz : Lekcje z komputerem w nauczaniu zintegrowanym : poradnik dla nauczyciela. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007
 9. Kędzierska  Barbara : Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007
 10. Marciniak  Michał : Słownik informatyczny angielsko-polski : 22335 haseł. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991
 11. Nowak  Leszek : Informatyka : przewodnik metodyczny dla nauczycieli gimnazjum. Cz. 1, Komputer. - Kielce : MAC Edukacja, 2002
 12. Nowak Leszek : Informatyka : podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 2, Programy użytkowe. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2003
 13. Pachociński Ryszard : Technologia a oświata. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2002
 14. Płoszajski Grzegorz : Elementy informatyki : użytkowanie komputera. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
 15. Wawer Rafał : Animacja komputerowa w procesie kształcenia. - Lublin : Wydawnictwo       Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

  

Artykuły z czasopism:

BERNACZYK Leszek : Multimedialne Centrum Informacji w szkole podstawowej ważnym ogniwem procesu dydaktycznego // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 2-6

BROM Florian : Komputer w pokoju nauczycielskim // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 11

LEŚ Elżbieta : Zastosowanie informatyki w pedagogice // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2005/2006, nr 3, s. 60-64

MIŁOSZEWSKA Ewa, STRUŻYNA : Krystyna Klik! i wynik // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 5, s. 6

PŁOSZYŃSKI Zygmunt : Zastosowanie komputera w edukacji i wychowaniu // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 94 -102

SALAŃSKI Witold : Matura w sieci? // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 6, s. 11

STANISZEWSKA Grażyna : e-Senator /  Sebastian Matuszewski // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 22-27

SUROWANIEC Józef : Tablica interaktywna w edukacji i reedukacji specjalnej // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, s. 146-152

WEŁNOWSKI Jakub : Bibliotekarz potrafi : darmowe programy dla szkoły // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr5, s. 10

Więckowski Ryszard : Metody wspierania aktywności edukacyjnej dzieci  // Życie Szkoły.- 1992, nr 8

Więckowski Ryszard :  Zarys metodyki nauczania początkowego // Nauczanie Początkowe 1982, nr 6