REKLAMA - JĘZYK I MECHANIZMY 
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE

Benedikt  Antoni : Reklama jako proces komunikacji. - Wrocław : Astrum, 2004

Bralczyk Jerzy : Język na sprzedaż. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,  2004

Burtenshaw Ken, Mahon Nik, Caroline Barfoot : Kreatywna reklama ; tł. Hanna Król. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

Chudoba Tadeusz : Marketing w turystyce. - Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2008

Dębski Stanisław, Dębski Damian : Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Cz. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

Doliński Dariusz : Psychologiczne mechanizmy reklamy. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008

Fonfara Krzysztof : Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004

Kochan Marek : Slogany w reklamie i polityce . - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2003

Kossowski Paweł : Dziecko i reklama telewizyjna. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 1999

Kotler Philip : Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. - Wyd. 7. - Warszawa : Felberg Sja, cop. 1999

Kramer Teodor : Podstawy marketingu. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004

Kuśmierski Stanisław : Reklama jest sztuką. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000

Lewiński Piotr H. : Retoryka reklamy. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999

Michalski Eugeniusz : Marketing : podręcznik akademicki. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

Nowacka Aldona, Nowacki Robert : Podstawy marketingu : podręcznik. - Warszawa : Difin, 2004

Pawłowska Bratumiła, Lunden Bjorn : Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw. - Gdańsk : BL Info Polska, 2004

Psychologia ekonomiczna. [Cz. 1-2] / red. Tadeusz Tyszka. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

Ryłko-Kurpiewska Anna : Dzieci jako odbiorcy reklam telewizyjnych. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 Dolata-Makuch Ewa : Dzieci i młodzież a telewizja i reklama // Nowa Szkoła. - 1999, nr 8, s. 55-58

Doliński Dariusz : Cała prawda o kłamstwie // Charaktery. - 2001, nr 1, s. 12-16

Dźwignia reklamy / oprac. Adam Cedro // Charaktery. - 2002, nr 10, s. 19

Falkowski Andrzej : Mieszanie w pamięci // Charaktery. - 2004, nr 2, s. 34-35 
Projektowanie reklamy ingerującej w umysł klienta.

Grochowska Alicja : W sieci reklam // Charaktery. - 2004, nr 12, s. 29-30 
Mechanizm działania i proces odbioru reklamy.

Hendrykowski Marek : Polonista w świecie reklamy i wideoklipu // Polonistyka. - 2004, nr 5, s. 14(270)-19(275)

Juza Marta : Śliczne zabawki i bezbronne ofiary : czyli o prezentowaniu dzieci w telewizji // Życie Szkoły. - 2003, nr 10, s. 580-585

Karolczak-Biernacka Barbara : Sport i reklama : z psychologii percepcji, komunikacji i wpływu społecznego. - Bibliogr. // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 9/10, s. 9-17

Kłosinska Tatiana : Dziecięcy świat wartości w reklamach telewizyjnych // Życie Szkoły. - 1999, nr 9, s. 652-654

Kossowski P. : Dziecko a reklama telewizyjna : refleksje pedagogiczne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 3, s. 23-26

Kossowski Paweł : Reklama i dziecko : pedagogiczny wymiar zjawiska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 8, dod. "Przygotowanie do Życia" s. (9)-(12) 

Kossowski Paweł : Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Cz.1 // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 4, s. 251-258

Kossowski Piotr : Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Cz. 2 // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 5, s. 336-342

Książek-Szczepanikowa Aniela : Spróbujmy wykorzystać wideoklipy. - Bibliogr. // Polonistyka. -1998, nr 3, s.139-143                               
Analiza telewizyjnych wideoklipów.

Lenkiewicz Bogdan : Sztuka precyzyjnego mówienia : slogan // Polonistyka. - 1998, nr 3, s. 190

Maison Dominika : Dobre i skuteczne // Charaktery. - 2002, nr 10, s. 20-21 
Reklama jako narzędzie wpływu społecznego.

Maison Dominika ; Reklama i erotyka // Charaktery. - 2002, nr 7, s. 38-39

Mellibruda Leszek : Wymiary reklamy społecznej // Remedium. - 2000, nr 2, s. 5-7 

Mizielińska Joanna : Kim będziesz mała dziewczynko? : stereotypowy wizerunek kobiety w reklamie // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 1, s. 49-65, 67-83

Ohme Rafał Krzysztof : Nowe spojrzenie na reklamę // Charaktery. - 2002, nr 10, s. 37-39 
Reklama podprogowa. 

Prajsner Bogusław : Reklama alkoholu i młodzież // Remedium. - 2001, nr 6, s. 24-27 

Prajsner Mira : Wpływ reklamy na dzieci i młodzież // Remedium. - 1999, nr 4, s. 24-25 

Reklama w świetle badań. - (Uzależnienie od nikotyny) // Świat Problemów. - 2002, nr 12, s. 39-41

Skrobek Agnieszka : Kij służy do grania // Remedium. - 2000, nr 2, s. 7-9 
Co to jest reklama społeczna?

Sokołowski Marek : Jak dzieci postrzegają reklamę. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 23-25

Stróżyński Klemens : Manipulacje reklamy - też retoryka? // Polonistyka. - 1994, nr 7, s. 416-421 
Warsztaty z socjotechniki - odbiór współczesnych tekstów perswazyjnych.
Prezentacja językowych środków perswazyjnych w reklamach redagowanych przez gimnazjalistów.

Wajnor Małgorzata : Reklama książki metodą book-talking w szkole podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 10, s. 9-10

Wosińska Wilhelmina : Dzieci - wymarzony odbiorca skomercjonalizowanego świata // Charaktery. - 2002, nr 6, s. 38-39

Wosińska Wilhelmina : Eksperci przed sądem // Charaktery. - 2002, nr 12, s. 41-42

Wosińska Wilhelmina : Instynkt śmierci i żądze seksualne w reklamie // Charaktery. - 2002, nr 8, s. 34-35

Wosińska Wilhelmina : Jesteś inny, ale są inni // Charaktery. - 2002, nr 10, s. 24-26

Zbróg Piotr : Naruszenie normy ortograficznej i interpunkcyjnej w ogłoszeniach prasowych a pragmatyka// Poradnik Językowy. - 1995, z. 7, s. 51-59 

Żarów Anna : Nie tylko o reklamie w dramie - techniki dramowe na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 3, s. 18 

Żukowska Izabela : Czy należy wierzyć reklamom? : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej?// Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 4, s. 15-17

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Dudek Kamila : Jak działa reklama : Scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 5, s. 9

Jagodzińska Edyta : Z reklamą za pan brat... // Polonistyka. - 1998, nr 9, s. 614-618 Retoryka obrazu i słowa reklamy - cykl lekcji w klasie 7.

Kuźniewska Sylwia : Techniki perswazyjne w reklamach : propozycja zajęć w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej w szkole ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 11 

Leksowska Lidia, Witkowska Iwona : Poznajemy reklamę prasową : projekt zajęć w pierwszej klasie gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 5, s. 30-31 
Zajęcia w bibliotece.

Miller Magda : Piękne kłamstwo : o języku reklamy : konspekt lekcji // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 19

Patrzałek Tadeusz : Ćwiczenia smaku // Polonistyka. - 1999, nr 6, s. 345-350 
Gust językowy twórców i odbiorców reklamy, prasy. Ćwiczenia do realizacji w szkole średniej.

Żukowska Izabela : Czy należy wierzyć reklamom? : Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej// Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 11, s. 22