20 czerwca b.r. w Bibliotece odbyło się spotkanie kształtujące postawę ucznia patrioty, nawiązujące do cyklu zajęć O wartościach z dziećmi..., w którym uczestniczyli uczniowie klasy I B PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku wraz z przydzielonymi do klasy dziećmi, przybyłymi z Ukrainy. Zagadnienie realizowane było w oparciu o sytuację zza wschodniej granicy naszego kraju, w celu podniesienia morale ukraińskich dzieci oraz podjęcie próby zrozumienia sytuacji tych dzieci przez rówieśników narodowości polskiej. Zajęcia poprowadziła nauczyciel bibliotekarz Joanna Sobocińska. Przy realizacji zajęć wykorzystano następujące treści i pomoce dydaktyczne: Teatrzyk Kamishibai (Legenda o Lechu, Czechu i Rusie), filmik na YT pt. Ukraina, poznajemy kraje i ich tradycje, mówiące książeczki Albik (Atlas świata), gry stolikowe (m.in. Wszystkie kraje świata), zabawy integracyjne na Magicznym Dywanie.

xxx