Na temat wartości odbyło się kolejne zajęcie z uczniami PSP nr 1 w Pułtusku. O ODWADZE z klasą III b i uczęszczającymi do niej dziećmi ukraińskimi, które opuściły swoją ojczyznę przez wzgląd na trwające tam działania wojenne rozmawiała nauczyciel bibliotekarz Joanna Sobocińska. W oparciu o Teatrzyk Kamishibai i karty narracyjno-obrazkowe bajki Legenda o Smoku Wawelskim oraz treści wiersza M. Strzałkowskiej Ja nie boję się niczego, uczniowie poznawali postawę odwagi. Na bazie przytoczonych przykładów uczyli się rozróżniać postawę odwagi od głupoty, która niestety często towarzyszy ludziom, i to zarówno tym młodszym jak i starszym... Dla lepszego zrozumienia sytuacji ukraińskich dzieci został wykorzystany przykład tych rodzin, które zostawiając cały dorobek swojego życia, na terenach zajętych wojną, wyjeżdżały "w nieznane", szukając pomocy i szansy na przetrwanie. To wielka odwaga z ich strony... Uczniowie zastanawiali się także nad zawodami, które wymagają odwagi od ludzi, pra-cujących w tych zawodach. Do takich zaliczyli strażaków, policjantów, ratowników medycznych, detektywów, żołnierzy i saperów. O pracy niektórych z nich mogły poszerzyć swoje wiadomości wykorzystując interaktywne książeczki Czytaj z Albikiem: Strażacy, Weterynarze, Lekarze.
Drugą część zajęć uczniowie spędzili w pracowni multimedialnej, korzystając z gier i zabaw ruchowych Magicznego dywanu, wybranych specjalnie dla nich przez kierownika biblioteki, Izabelę Kosiorek.

xxx