W dniu 8.09.2022 r. do naszej biblioteki przybyli uczniowie klasy drugiej z PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej, by razem z uczniami narodowości ukraińskiej poznać historię, księgozbiór i działalność biblioteki.     
Prowadząca zajęcia nauczyciel bibliotekarz Dorota Karkowska opowiedziała o powstaniu biblioteki, zawodzie bibliotekarza, zaciekawiła uczniów filmikiem obrazującym działalność edukacyjną, informacyjną i kulturalną. Następnie w formie teatrzyku obrazkowego zaprezentowała dzieciom baśń H. C. Andersena pt. „Słowik”. Teatrzyk dał dzieciom masę tematów do rozmów. Padały pouczające odpowiedzi na temat baśni, a mianowicie: „wartościowe jest to, co szczere i nieudawane”, „największym skarbem na świecie są prawdziwi przyjaciele”, że „dobre serce i płynące z niego oddanie drugiej osobie mają większe znaczenie niż bogactwo, luksusy i wspaniały wygląd”...
Kolejnym punktem zajęć były gry edukacyjne, które wyzwalały w dzieciach wiele radości i przyjemności. Zmuszały do myślenia i odgadywania. Zabawy ruchowe na Magicznym Dywanie zakończyły spotkanie w bibliotece.

xxx