Uczniowie klasy 0 z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusku pod opieką pani Marleny Ulatowskiej -Grabowskiej Pierwszy Dzień Wiosny spędzili w Bi-bliotece Pedagogicznej. Zabawy edukacyjno-integra-cyjne dla dzieci polskich i ukraińskich pod hasłem: „W poszukiwaniu wiosny…”  przygotowała i popro-wadziła nauczyciel bibliotekarz Patrycja Siemek.
Najmłodsi z wielkim zaangażowaniem wykonywali zadania polegające na wyszukiwaniu oznak wiosny w książkach, odgadywaniu tematycznych zagadek i odpowiadaniu na pytania zawarte w quizie języko-wym. Element rywalizacji świetnie integrował uczestników zabaw. Dodatkowo uczniowie mieli okazję zapoznać się z interaktywnym Piórem Albik, przy pomocy którego mogli wysłuchać ciekawostek na temat wybranych przez siebie zwierząt, a nawet usłyszeć ich naturalne odgłosy. Atrakcją dla dzieci były gry stolikowe, jak: dobble, puzzle i karty.
Za wspaniale wykonane zadania najmłodsi otrzymywali specjalne odznaki, które w efekcie końcowym spotkania pozwoliły odsłonić dzieciom ukryty portret Pani Wiosny.

xxx