Informacje!

Organizacja pracy Biblioteki w okresie Ferii zimowych 2020 r.


W okresie ferii zimowych 

(10 - 22 lutego)

Biblioteka Pedagogiczna 
czynna w godzinach:
pon. - pt.  8.00 - 15.00
soboty - nieczynna

Wszystkim czytelnikom życzymy udanego wypoczynku! 

 

Biblioteka Pedagogiczna poleca:

 

  

Oferta konkursowa Biblioteki dla szkół na rok szkolny 2019/2020


Sznowni Nauczyciele, drodzy Uczniowie!

W bieżącym roku szkolnym Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku przygotowała konkurs tematyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu pułtuskiego. Osoby zaintersowane wzięciem udziału zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursowym poniżej.

"Moje etyczne drogowskazy" - Międzyszkolny Konkurs Regionalny na prezentację multi-medialną, adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (szczegóły w Regulaminie).


Życzymy dużo satysfakcji w rozwijaniu własnych zainteresowań!

                                                                                                                                             
                                                                                                                                            Zespół Biblioteki 

 

Edukacyjny Projekt Czytelniczy "Papierowe Mosty", rok szkolny 2019/2020


Szanowni nauczyciele bibliotekarze, poloniści, wychowawcy, członkowie sieci współpracy i samokształcenia, zachęcamy Państwa do udziału w Edukacyjnym Projekcie Czytelni-czym PAPIEROWE MOSTY.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, zawartymi w Regulaminie i włączenia się do działania

 
                                                W imieniu pracowników Biblioteki
                                                        Dorota Karkowska
                                   koordynator sieci współpracy i samokształcenia
 
 

Szkolenia zewnętrzne dla nauczycieli bibliotekarzy - luty 2020 r.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

 1. Infografiki w szkole. Tworzenie i prezentowanie wiedzy - zajęcia stacjonarne. 17.02, 21.02. 2020
 2. Tablica interaktywna SMART Board na lekcji – zajęcia stacjonarne. 24.02.2020 r.
 3. Bezpłatny Office 365, część I – wprowadzenie – zajęcia stacjonarne. 25.02.2020 r
 4. Bezpłatny Office 365, część II – notatki i materiały – zajęcia stacjonarne. 26.02.2020 r.
 5. Zajęcia z komputerem w klasie 3. 26.02 i 4.03.2020 r.

 

MSCDN Wydział w Warszawie 

 1. Świat : lokalnie, regionalnie, globalnie – ćwiczenia praktyczne. 20.02. i 21.02. 2020 r.

 

MSCDN Wydział w Płocku

 1.  Dyrektor na starcie – kurs doskonalący. 20.02.2020 r.

 

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel” 

 1. Awans zawodowy w praktyce.22.02.2020 r.
 2. Drama i proste formy teatralne w przedszkolu i szkole. 22.02.2020 r.
 3. W świecie bajek i baśni.27.02.2020 r.
 4. Matematyka? To proste! - gry i zabawy w nauczaniu matematyki w klasach 1-3. 22.02.2020 r.

Więcej na stronie https://szkolenia.supernauczyciel.pl/szkolenia/szkolenia-stacjonarne

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

 1. Prowadzenie webinariów i szkoleń on-line. 14 lutego - 13 marca 2020 r.


PONADTO:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zaprasza na szkolenia podczas ferii zimowych. Znajdą Państwo różnorodną ofertę z zakresu programowania i robotyki z Arduino, tworzenia multimediów, wykorzystania TIK w matematyce i przedmiotach przyrodniczych. 
Zapisy na stronie platformy https://pos.oeiizk.waw.pl


Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Miasta Łodzi oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
 serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji międzynarodowej konferencji z cyklu "Kultura czytelnicza młodego pokolenia", która odbędzie się w dniach 21 września 2020 r. w Łodzi. Okręg Łódzki, co dwa lata gromadzi teoretyków, praktyków i ekspertów zainteresowanych rolą mediów w życiu dziecka. Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym zaproszeniu http://konfkbin.uni.lodz.pl/

 

 

Literacka Nagroda Nobla dla Polki

 

Olga Tokarczuk laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 2018 rok.
Pisarka jest drugą kobietą i pierwszą polską prozaiczką, która została nagrodzona najważniejszym zaszczytem literackim na świecie. 

Akademia Szwedzka nagrodziła Polkę za "wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją pokazuje przekraczanie granic jako formę życia"


Źródło: (http://www.tvn24.pl)

 

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA oraz specjalny prezent dla naszych Czytelników

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, oferujemy dostęp do książek z wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Filii: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu. 

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Po odbiór kodu można również zwrócić się drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

W lutym 2020 r. zespół IBUK Libra w kolejnej odsłonie akcji PREZENT OD IBUK LIBRA, proponuje czytelnikom książkę Coraz lepiej  Marka Juddery'a

Patroni Roku 2020

W 2019 r. parlamentarzyści - w myśl art. 33a Regulaminu Sejmu - ustanowili w drodze okolicznościowych uchwał patronaty na rok 2020. Uhonorowani zostali: św. Jan Paweł II, hetman Stanisław Żółkiewski, Roman Ingarden i Leopold Tyrmand. 2020 rok będzie także rokiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku i Zaślubin Polski z morzem w Pucku w jej 100. rocznicę.


Święty Jan Paweł II

W uchwale ustanawiającej rok 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II zwrócono uwagę, że zajmuje on szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego prakty-czna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniej-szym z ojców niepodległości Polski.
W tekście przypomniano, że w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem ˝Solidarności˝, wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II będzie dla naszego narodu wciąż inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej” - napisano w dokumencie. 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, naszego wielkie-go rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu. „Życiową misją papieża była walka o godność i szacunek każdej istoty ludzkiej, czemu wielokrotnie dawał wyraz w swoich encyklikach. Nazywany „papieżem pielgrzymem”, odbył 104 podróże duszpasterskie do każdego zakątka świata. W swoich homiliach otwarcie krytykował kapitalistyczny wyzysk człowieka przez człowieka, apelował o pokój i braterstwo” - głosi tekst uchwały. Hetman Stanisław Żółkiewski

Sejm ustanowił 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, wybitnego wodza w dziejach oręża polskiego, pełniącego szereg najważniejszych urzędów I Rzeczypospolitej: sekretarza królewskiego, hetmana polnego koronnego, kasztelana lwowskiego, wojewody kijowskiego, a w końcu hetmana wielkiego koronnego i kanclerza wielkiego koronnego. „Stanisław Żółkiewski brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku i począt-kach XVII wieku. Najpierw walczył u boku doświadczo-nego wodza i kanclerza Jana Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał, dowodząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom" - czytamy.


Leopold Tyrmand

Przez aklamację posłowie podjęli 25 kwietnia uchwałę w sprawie ustanowienia 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda – znakomitego, dla wielu kultowego, pisarza, którego utwory powstałe w latach 50. i 60. wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością.
„W 2020 roku przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda – wybitnego pisarza, dziennikarza i publicysty. W tym samym roku minie 35. rocznica Jego śmierci. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu wielkich zasług Artysty, postanawia oddać Mu hołd” – brzmią słowa uchwały. W dokumencie posłowie pod-kreślili również, że autor głośnej powieści „Zły” i bezkompromisowego „Dziennika 1954”, był jednym z najbardziej nieszablonowych twórców polskiej litera-tury drugiej połowy XX wieku. W najtrudniejszych czasach wykazywał się odwagą i niezależnością intelektualną. W połowie lat 60. zdecydował się na emigrację. Również tam – za oceanem – pozostał aktywny. Celnie i błysko-tliwie analizował system, który zniewalał Europę Środkową i Wschodnią. W pamflecie „Cywilizacja komunizmu” uznał go za najgorszą plagę, jaka spotkała ludzkość.


Roman Ingarden

Patronem 2020 został również Roman Ingarden - jeden z najwybitniejszych polskich filozofów, który pozostawił po sobie imponujący dorobek: książki, artykuły, przekłady, archiwum rękopisów. Obejmowały one szeroki zakres tematyczny. Od filozofii literatury, przez estetykę, teorię poznania, po ontologię. W 2020 r. przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena. „Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego bezkom-promisowość intelektualna. Podczas okupacji niemiec-kiej napisał swoje sztandarowe dzieło „Spór o istnienie świata”. W 1950 r. za krytyczny stosunek do marksizmu został pozbawiany prawa do wykładania na macierzy-stym Uniwersytecie Jagiellońskim i publikowania prac o tematyce fenomenologicznej. Ten czas wykorzystał m.in. na dokonanie wzorcowego przekładu „Krytyki czystego rozumu” Immanuela Kanta. Choć sam był racjonalistą, przez lata korespondował z Edytą Stein, a wśród jego uczniów znaleźli się Karol Wojtyła czy Józef Tischner” – napisano w dokumencie.


Bitwa Warszawska 1920 roku

Izba podjęła uchwałę ustanawia-jącą 2020 Rokiem Bitwy Warszaw-skiej, decydującego starcia wojny polsko-bolszewickiej. „Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wspieranym m.in. przez szefa sztabu generalnego – generała Tadeusza Jordan-Rozwa-dowskiego, obroniło niepodle-głość Polski. Zwycięstwo przekre-śliło też plany rozszerzenia rewo-lucji bolszewickiej na Europę Zachodnią” – podkreślono w tekście dokumentu. Przypomniano także słowa Prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego, który w przeddzień Święta Wojska Polskiego w 2009 r. mówił: „W tych sierpnio-wych dniach decydował się nie tylko los naszego kraju, ale i całego kontynentu. Była to chwila wielkiej narodowej próby, którą Polacy przebyli zwycięsko. Jej bohaterami, prawdziwymi twórcami zwycię-stwa, byli żołnierze Wojska Polskiego, którzy ruszyli w bój o wszystko. Wreszcie solidarność i ofiar-ność całego społeczeństwa, które w tym dramatycznym momencie porzuciło spory i podziały. Wielka, wspaniała lekcja 15 sierpnia 1920 roku powinna być dla nas zawsze aktualna i pouczająca.


100. rocznica Zaślubin Polski z morzem w Pucku

Izba podjęła uchwałę ustanawiającą rok 2020 „Rokiem Zaślubin Polski z morzem w Pucku”. Ma to związek z przypadającą dokładnie 10 lutego 2020 r. setną rocznicą historycznych zaślubin Polski z morzem dokona-nych w Pucku przez gen. Józefa Hal-lera. "Ten jubileusz jest doskonałą okazją, by dokonać retrospekcyjnej oceny czy dobrze zagospodarowaliśmy przestrzeń wolności uzyskanej na mocy Traktatu Wersalskiego gwaran-tującego Polsce powrót nad Bałtyk" - czytamy w uchwale. Dokument zwraca uwagę, że władze II Rzeczypospo-litej nadały temu wydarzeniu szczególną rangę. Samemu gen. Hallerowi towarzyszyła 20-osobowa delegacja Sejmu, przedstawiciele Rządu - w tym minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski, wicepremier Wincenty Witos, wojewoda pomorski Maciej Rataj, kontradm. Kazimierz Porębski, dyplomaci oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Pomorza, w tym Kaszubi. - Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz Polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem - powiedział podczas tamtej uroczystości gen. Haller.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=D2D67778BF2D4A7BC12584DD004CA262  

Poszukiwanie pamiątek szkoły lat 50/60 XX wieku


Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół/placówek

Delegatura w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie informuje, że Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, w swym oddziale w Gołotczyźnie, planuje w październiku b. r. zorganizować wystawę poświęconą szkole lat 50/60 XX wieku. Wystawa będzie połączona z warsztatami dla dzieci i młodzieży. W związku z powyższym przedsięwzięciem Muzeum poszukuje wszelkich pamiątek dotyczących wyposażenia sal lekcyjnych, nawiązujących do tego okresu historii (ławek, pomocy naukowych, kałamarzy, podręczników, wyposażenia ucznia itp.). Zwraca się z prośbą o możliwość wypożyczenia ww. przedmiotów, w przypadku posiadania ich, np. w kącikach historycznych czy archiwach.

Zachęcam Państwa do nawiązania współpracy i aktywnego uczestnictwa w realizowanym projekcie.

 

Z poważaniem

D y r e k t o r
Delegatury w Ciechanowie
Kuratorium Oświaty w Warszawie
/-/
Jacek Zawiśliński

Osoba odpowiedzialna:

Barbara Olszak
Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie 
Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
48   23 671 30 78

 Godziny otwarcia:

pon. - pt.: 8:00 - 17:00 
w soboty: 8:00 - 13:00