Informacje!

Oferta konkursowa biblioteki na rok szkolny 2018/2019


Szanowni Państwo,
w roku szkolnym 2018/2019 Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku przygotowała dwa konkursy dla szkól:
1. Konkurs plastyczny pt. "Kiedy myślę o Ojczyźnie..." dla uczniów klas V - VIII szkół podstawowych powiatu pułtuskiego i SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku (Regulamin) oraz
2. Konkurs na prezentację multimedialną pt. "Myśląc o przyszłości...", skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych powiatu pułtuskiego (Regulamin).      
 
Zapraszamy zainteresowanych uczniów i nauczycieli do udziału w ogłoszonych konkursach
oraz do rozwijania i prezentowania posiadanych zdolności i umiejętności. 

 

Zespół BP w Pułtusku

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA oraz specjalny prezent dla naszych Czytelników

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, oferujemy dostęp do książek z wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2019 r. 

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Po odbiór kodu mozna równiez zwrócić się drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Szkolenia zewnętrzne dla nauczycieli i bibliotekarzy - marzec 2019 r.

Biblioteka Narodowa oferuje szkolenia na temat:

 1. Opracowanie rzeczowe dokumentów z wykorzystaniem UKD-poziom podstawowy
  Termin: 28-29 marca 2019 r.
  Czas trwania: 13 godzin (2 dni)
  Cena szkolenia: 300 zł netto + 23% VAT

  Miejsce szkolenia: siedziba BN - Warszawa, Aleja Niepodległości 213
  Szczegółowe informacje na stronie: https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/szkolenia/terminy-szkolen


Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE)
zaprasza na:

 1. Model wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego uwzględniający założenia diagnozy funkcjonalnej. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  Szkolenia pilotażowe. Rekrutacja dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych wyłącznie z województw: mazowieckiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego.
  Termin I : 12-13.03.2019 
  Termin II: 21-22.03.2019
  Miejsce: Hotel FORT, ul. Modlińska 310/312, Warszawa - Białołęka
  Informacje na stronie: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3916


MSCDN w Ciechanowie
organizuje liczne formy szkoleniowe, m.in.:

 • Jak motywować ucznia szkoły podstawowej do wyboru edukacji zawodowej?
  Adresaci: doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wychowawcy klasowi, nauczyciele przedmiotowi, rodzice, Rady Pedagogiczne
  Termin: 25 marca 2019 r.
  Czas trwania: 5 godzin
 1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 
  Termin: 11 maja 2019 r.
  Nabór : do 15 marca 2019 r.
  Koszt: 1500 zł
 2. Kultura bezpieczeństwa w szkole
  Termin: 21 marca-11 kwietnia 2019r.
  Nabór: do 7 marca 2019 r.
  Czas trwania: 5 godzin

          Miejsce: Ciechanów, ul. Sienkiewicza 33
          Więcej informacji na stronie:
https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezaca2/w/Ciechan%C3%B3w 

 
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK) zaprasza na szkolenia:

 • Elektroniczne portfolio w pracy nauczyciela 
  Termin: 7-28 marca 2019 r.
  Liczba godzin: 20
  Forma: on-line
 1. Stop cyberprzemocy! Bezpieczeństwo uczniów w sieci 
  Termin: 12 i 19 marca 2019r.
  Liczba godzin: 10
  Miejsce:Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Warszawa, Nowogrodzka 73, sala10
  Szkolenie przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli województwa mazowieckiego.
 2. InstaKod – programowanie dla uczniów klas 4-6 
  Termin: od 18 marca do 15 kwietnia 2019 r.
  Liczba godzin: 30 (w tym godzin w formie stacjonarnej: 10)
  Forma organizacji: mieszana (częściowo stacjonarnie, częściowo on-line) 

  Szczegółowe informacje na stronie: https://pos2.oeiizk.waw.pl/index.php?menu=glowna&krok=4


MSCDN w Warszawie – oferta szkoleniowa na stronie https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezaca2/w/Warszawa

 

Ponadto:

 

Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zapraszają na VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” pod hasłem „Normy + miasto = Smart City”.
Konferencja skierowana jest do dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny. 
Patroni konferencji to Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej. 
Podczas wydarzenia odbędzie się również gala wręczenia nagród laureatom VII Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja”. Już po raz piąty zostanie też nadany honorowy tytuł „Promotora Edukacji Normalizacyjnej”. 
Miejsce: Warszawa, EuroCentrum Office Complex, Al. Jerozolimskie 134, budynek BETA, 1 piętro.
Termin: 15 marca 2019 r.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Aby wziąć w niej udział należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, dostępny pod adresem: 
https://www.pkn.pl/viii-ogolnopolska-konferencja-normalizacja-w-szkole-temat-wiodacy-normy-miasto-smart-city 
Więcej informacji na stronie: https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konferencje 


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie zapraszają dyrektorów i nauczycieli różnych przedmiotów oraz różnych typów szkół na konferencję Umiejętne stosowanie TIK w nowoczesnej mazowieckiej szkole, która odbędzie się 15 marca 2019 roku w siedzibie MSCDN w Siedlcach przy ul. Asłanowicza 2. 

Głównym celem konferencji jest promowanie w szkołach Mazowsza efektywnego uczenia się wspartego nowymi technologiami. 
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zapisy: https://pos2.oeiizk.waw.pl/index.php?menu=projekty_szcz&id_projektu=166 


Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie
 zaprasza na nowy, bezpłatny kurs typu e-learning dostępny na platformie Moodle Organizacja i funkcjonowanie biblioteki szkolnej przeznaczony dla nauczycieli bibliotekarzy, studentów kierunku bibliotekoznawstwa, którzy chcą poznać m.in. funkcje i zadania, podstawy prawne działalności bibliotek szkolnych, dokumentację biblioteczną, status prawny nauczyciela bibliotekarza
http://moodle.bpciechanow.edu.pl/ 


Instytut Badań Oświatowych
 zaprasza na następujące konferencje:

 • XI Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych
  W programie: Jak rozmawiać z rodzicami o problemach dziecka/ucznia? RODO - ochrona danych osobowych w pracy świetlicy szkolnej. Przemoc i mobbing w szkole - jak zapobiegać grupowym zachowaniom agresywnym w szkole/świetlicy
  Cena: 350 zł brutto/os.
  Miejsce i termin: Warszawa - 25.03.2019
  Szczegółowe informacje, zapisy, program, harmonogram: www.ibo.edu.pl/swietlice

 • III Krajowa Konferencja Szkół Specjalnych
  W programie: Kształcenie specjalne - pytania i wątpliwości po wdrożeniu reformy oświaty. Jak rozmawiać z rodzicami o problemach dziecka/ucznia.
  Cena: 350 zł brutto/os.
  Miejsce i termin: Warszawa - 29.03.2019
  Szczegółowe informacje, zapisy, program, harmonogram: www.ibo.edu.pl/specjalne

 • Krajowa Konferencja Szkół Zawodowych
  W programie:
  Funkcjonowanie szkół prowadzących kształcenie zawodowe od 1 września 2019 r. (nowa klasyfikacja zawodów i podstaw programowych kształcenia w zawodach; możliwość uzyskiwania przez uczniów dodatkowych uprawnień zawodowych; zmiany w ocenianiu i egzaminie maturalnym; organizacja kształcenia w szkołach policealnych i branżowych II stopnia)
  Kształcenia ustawiczne (likwidacja i przekształcenie niektórych placówek; nowe możliwości dla szkół w zakresie kształcenia ustawicznego)
  Współpraca z pracodawcami (organizowanie staży uczniowskich; kształcenie młodocianych pracowników)
  Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela (m.in.: szkolenia branżowe, zmiana pensum nauczycieli przedmiotów zawodowych)
  Arkusz organizacji pracy szkoły (w tym: ramowe plany nauczania)
  Zmiany w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
  Cena: 410 zł brutto/os.
  Miejsce i termin: Warszawa - 03.04.2019
  Szczegółowe informacje, zapisy, program, harmonogram: www.ibo.edu.pl/zawodowe
   

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zapraszają nauczycieli informatyki różnych typów szkół oraz poziomów edukacyjnych na konferencję Na tropach Enigmy
Podczas wykładów zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące szyfrowania, związane z nową podstawą programową przedmiotu informatyka oraz bezpieczną pracą w sieci rozległej. Na warsztatach będą przedstawione propozycje zajęć związanych z kryptologią i nauczaniem podstaw programowania.
Termin:  20 marca 2019 r. 
Miejsce: MSCDN w Ciechanowie, ul. Henryka Sienkiewicza 33
Zapisy i więcej informacji na stronie: https://www.oeiizk.waw.pl/oferta/konferencje/enigma 

Dla chętnych nauczycieli przygotowano też wprowadzające szkolenie online Na tropach Enigmy na platformie szkolenia.oeiizk.edu.pl


 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - oferta zakupionych książek (w wyborze)

Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku otrzymała dotację na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki niej zbiory biblioteki zostały wzbogacone o 272 książki, w tym o wiele pozycji pojawiających się na listach bestsellerów. Zakupy dokonywane były na podstawie wykazów dostarczonych przez szkoły i czytelników. Obejmowały one nie tylko lektury przewidziane dla poszczególnych etapów kształcenia, ale również literaturę piękną i popularnonaukową chętnie czytaną dla przyjemności. 

Poniżej prezentujemy propozycje nowo zakupionych:
1. literatury wspomagającej,
2. książek dla dzieci i młodzieży szkolnej,
3. beletrystyki dla dorosłych;


LITERATURA WSPOMAGAJĄCA: 

 

Gavin Reid, Shannon Green: 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorota Skwark: Abecadło z psiakiem. Wszystko o pisaniu liter i psach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorota Sapela-Wiezorek: Bajeczki z książeczki. Zestaw ćwiczeń i zabaw logopedycznych dla dzieci w wieku 3-6 lat 

 

 

 

 

 

  

Regina Panaś: Baw się z nami sylabami. Ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna Dąbek: Czytam, piszę, rozumiem. Pomoc dla nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneta Czerska: Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorota dziamska: Edukacja przez ruch. fale, spirale, jodełki, zygzaki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorota Dziamska: Edukacja przez ruch. Kropki, kreski, owale, wiązki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalina Jerzykowska: Gdzie dzwoniec dzwoni i pluszcz się pluszcze. Wiersze króciótkie i trochę dłuższe

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Szczepańska: Od obrazu do wyrazu. Ćwiczenia wspierające gotowość czytania i czytanie sylabowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Jurek: Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Czerwińska, Małgorzata Narożnik: Słoneczna biblioteka. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli przedszkoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta i Witold Szwajkowscy: Sto wierszyków do ćwiczenia głosek w trudnych zestawieniach

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Kielbasiński: Suchą szosą szła szczypawka. Łamańce językowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Plec, M. Skoczylas: Elementarz. Teksty do czytania metodą sylabową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorota Rumieńczyk: Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halina Konior-Wegrzynowa: Uczę czytać. Poradnik dla nauczycieli i rodziców początkujących czytelników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Galewska-Kustra, E. i W. Szwajkowscy: Wierszyki ćwiczące języki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agata Kwias: Wierszyki i zagadki logopedyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.O. Quinn, J.M. Stern: Włączyć hamulce. Poradnik dla dzieci i młodzieży z ADHD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Wypych: Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturę. Ćwiczenia terapeutyczne

 

 

    

 

 

 

Dorota Kamińska: Wspomaganie płynności mowy dziecka 

 

 

 

 

 

 

  

Marta Galewska-Kustra: Zeszytowy trening mowy czyli ćwiczenia logopedyczne dla dzieci
 

 

 

 

 

 

 

 Marta Galewska-Kustra: Z muchą na luzie ćwiczymy buzie czyli zabawy logopedyczne dla dzieci 
 

 

 

 

 

 

Andrzej Murzyn: Opowiadanie jako metoda kształcenia w świetle filozofii edukacji KIERANA EGANA

 

 

   

 


 

 

 

 

 

Barbara Stańczuk: Bajki pomagajki ... na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro. Poradnik pozytywnego myślenia, działania i odczuwania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KSIĄZKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

Ewelina Śliwa: Podróże po Planecie Liter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Kasdepke: Opowiadania i bajki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Kasdepke: Mity dla dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alina i Czesław Centkiewiczowie: Zaczarowana zagroda

 

 

 

 

 

 

 

 

Lewis Caroll: Alicja w Krainie Czarów

 

 

 

 

  

 

 

 

Frances Hodgson Burnet: Mała księżniczka

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Alexander Milne: Kubuś Puchatek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Brzechwa: Akademia Pana Kleksa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kruger: Karolcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo Collodi: Pinokio

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Frances Hodgson Burnett: Tajemniczy ogród

 

 

 

 

 

 

 


 

 

R. Gościnny, J.J. Sempe: Mikołajek

 

 

 

 

 

 

 

Joann Sfar: Mały Książę  KOMIKS (na podstawie prozy Antoine'a de Saint-Exupery'ego) 

 

 

 


  

Edmund Niziurski: Sposób na Alcybiadesa

 

 

 

 

 

 

  


 

 

Opowieści z Narnii - cykl powieści fantasy C.S. Lewisa:
1. Lew, czarownica i stara szafa
2. Książę Kaspian
3. Podróż "Wędrowca do Świtu"
4. Srebrne krzesło
5. Koń i jego chłopiec
6. Siostrzeniec czarodzieja
7. Ostatnia bitwa

 

 

 

 

  

 

Seria HARRY POTTER  Joanne Kathleen Rowling:

 

Harry Potter i Kamień Filozoficzny

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Harry Potter i Komnata Tajemnic

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Harry Potter i więzień Azkabanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry Potter i Czara Ognia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry Potter i Zakon Feniksa
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Harry Potter i Książę Półkrwi
 

 

 

 

 

 

 

  

Harry Potter i Insygnia Śmierci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książki Borisa Akunina z cyklu PRZYGÓD ERASTA FANDORINA:

 

Gambit turecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walet pikowy

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dekorator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca stanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koronacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kochanka Śmierci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kochanek Śmierci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamentowa karoca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czarne miasto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wybrane powieści Katarzyny Bondy:

 

Katarzyna Bonda: Tylko martwi nie kłamią cz. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Bonda: Tylko martwi nie kłamią cz. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Bonda: Florystka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Bonda: Lampiony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elżbieta Cherezińska - książki z cyklu PÓŁNOCNA DROGA

 

Elżbieta Cherezińska: Saga Sigrun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Cherezińska: Ja jestem Halderd 

 

 

 

 

 

 

 


Książki Elżbiety Cherezińskiej z cyklu ODRODZONE KRÓLESTWO

 

Elżbieta Cherezińska: Korona śniegu i krwi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elżbieta Cherezińska: Niewidzialna korona

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cykl HARDA KRÓLOWA

 

Elżbieta Cherezińska: Harda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Cherezińska: Królowa

 

 

 

 

 

 

 

 
KSIĄŻKI NIEBĘDĄCE CYKLEM

 

Elżbieta Cherezińska: Turniej cieni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Cherezińska: Saga Sigrun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Saga PIEŚNI LODU I OGNIA George'a R.R. Martina

 

George R.R. Martin: Gra o tron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George R.R. Martin: Starcie królów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George R.R. Martin: Nawałnica mieczy  cz. 1 Stal i śnieg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George R.R. Martin: Nawałnica mieczy  cz. 2 Krew i złoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George R.R. Martin: Uczta dla wron  cz. 1 Cienie śmierci 

 

 

 

 

 

  

George R.R. Martin: Uczta dla wron  cz. 2 Sieć spisków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George R.R. Martin: Taniec ze smokami cz. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George R.R. Martin: Taniec ze smokami cz. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saga kryminalna Katarzyny Puzyńskiej:

 

Katarzyna Puzyńska: Motylek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Puzyńska: Więcej czerwieni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Puzyńska: Trzydziesta pierwsza

 

 

 

 

 

 

 

  

Katarzyna Puzyńska: Z jednym wyjątkiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Puzyńska: Utopce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Puzyńska: Łaskun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Puzyńska: Dom czwarty

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 - 2020
W październiku 2015 r. Rada Ministrów zdecydowała
o uruchomieniu wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (2014-2020) w zakresie bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Szczegóły na stronach: men.gov.plhttp://tiny.pl/ggqf3http://tiny.pl/ggq51, http://tiny.pl/ggq1m.Ciekawe linki tematyczne:
Przegląd kampanii i akcji promujacych czytelnictwo: 
http://www.kampaniespoleczne.pl/zestawienia,54,1,kampanie_o_czytaniu 
Noc Bibliotek 2016 
http://nocbibliotek.org/
IV Miedzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultura czytelnicza młodego pokolenia
http://konfkbin.uni.lodz.pl/index.php/pl/

Patroni Roku 2019

Podczas 67. posiedzenia posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2019 roku. Uhonorowani w ten sposób będą: Gustaw Herling-Grudziński, Anna Walentynowicz, Stanisław Moniuszko, a także wydarzenia: Unia Lubelska i Powstania Śląskie.

https://tiny.pl/tq86j

"W 1569 r. w obecności króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta na sejmie walnym w Lublinie został podpisany akt realnej unii polsko-litewskiej. Dwa państwa: Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie powołały tym aktem ,,jedno nierozdzielne i nieróżne ciało" - Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Przetrwała ona ponad 200 lat, a unicestwiły ją dopiero połączone siły trzech zaborców" - czytamy w uchwale. W dokumencie posłowie podkreślili, że Unia była jednym z najdonioślejszych wydarzeń stulecia, nie tylko dla połączonych nią krajów, ale dla całej                                                                                                                   Europy Środkowo-Wschodniej.

https://tiny.pl/tq88c

 

Patronem roku 2019 został również Gustaw Herling-Gruziński. 20 maja 2019 r. minie 100 lat od urodzin jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Jak przypomniano w uchwale: „Losy i twórczość Gustawa Herlinga Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”.   


 

 

https://www.pilsudski.org/powstania/powstania.php

 

W 2019 roku będzie celebrowane także Powstania Śląskie. Sejm wyraził tym samym „wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, a potem Jej odbudowę, oraz za wywarcie istotnego wpływu na kształt granic odrodzonego i niepodległego państwa polskiego” 

 

 

https://tiny.pl/tq8vv
Anna Walentynowicz
została kolejną patronką roku 2019.
15 sierpnia 2019 r. przypada 90. rocznica urodzin tej wybitnej działaczki Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. „Sejm w uznaniu zasług Anny Walentynowicz dla utworzenia wielkiego ruchu „Solidarności"
i odzyskania przez Polskę niepodległości oraz składając hołd Jej niezłomnej postawie, ustanawia rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz”
- napisano w uchwale.
 

 

https://tiny.pl/tq83m

 

Sejm zdecydował również o ustanowieniu 2019 r. Rokiem Stanisława Moniuszki. W przyszłym roku przypada 200. rocznica urodzin kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej. Posłowie podkreślili w dokumencie, że Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty. „Utwory kompozytora do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów,
a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości”
.

"MAŁE WIELKIE HISTORIE" - wielka zbiórka pamiątek dla Muzeum Historii Polski


Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie wraz z Filiami w Pułtusku, Mławie, Płońsku i Żurominie włączyła się w akcję "MAŁE WIELKIE HISTORIE" organizowaną przez Muzeum Historii Polski.
Ogólnoświatowa społeczna akcja zainaugrowana została w 2016 roku.
Jej celem jest zbiórka pamiątek historycznych, m.in. przedmiotów codziennego użytku, fotografii, pocztówek, dokumentów, listów, pamiętników, prasy, a także elementów ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowych urządzeń, mebli oraz wyrobów rzemieślniczych i artystycznych, świadczących o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych. Szczególne znaczenie muzeum przypisuje przedmiotom związanym z polską drogą do Niepodległości, zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989.Szczegółowe informacje dotyczące akcji zawarte są na stronie Muzeum Historii Polski oraz w Regulaminie zbiórki MAŁE WIELKIE HISTORIE

 

 

 Godziny otwarcia:

pon. - pt.: 8:00 - 17:00 
w soboty: 8:00 - 13:00