Izabela Kosiorek
nauczyciel - bibliotekarz dyplomowany, kierownik Filii w Pułtusku 

Dorota Karkowska
nauczyciel - bibliotekarz dyplomowany

Joanna Sobocińska
nauczyciel - bibliotekarz dyplomowany

Patrycja Siemek
nauczyciel - bibliotekarz