21 czerwca b.r. w naszej placówce odbyły się kolejne zajęcia z serii O wartościach z dziećmi..., tym razem dotyczyły odpowiedzialności. Uczestniczyli w nich uczniowie kl. III b PSP nr 1 w Pułtusku. Prowadząca, nauczyciel bibliotekarz Joanna Sobocińska, omówiła zagadnienia dotyczące m.in. odpowiedzialności uczniów za swoją przyszłość (sumienne przyswajanie wiedzy), odpowiedzialną postawę w wypełnianiu obowiązków domowych (opieka nad zwierzętami, w oparciu o tekst literacki Gdzie jest Fruzia?), odpowiedzialną postawę ekologiczną, wdrażaną już od najmłod-szych lat (z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai - bajka pt. Przygody Pingwina Pingu cz. 1. Nieznośne śmieci w oceanach), aż po bezpie-czne, odpowiedzialne zachowania dzieci podczas wakacji.
Po części teoretycznej uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach ruchowych, wykorzystując interaktywne pomoce dydaktyczne, pozyskane przez bibliotekę w I etapie BOM, które poprowadziła kierownik placówki, Izabela Kosiorek.

xxx