Informacje!

Biblioteka Pedagogiczna poleca:

 

  

Oferta konkursowa Biblioteki dla szkół na rok szkolny 2019/2020


Sznowni Nauczyciele, drodzy Uczniowie!

W bieżącym roku szkolnym Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku przygotowała konkurs tematyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu pułtuskiego. Osoby zaintersowane wzięciem udziału zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursowym poniżej.

"Moje etyczne drogowskazy" - Międzyszkolny Konkurs Regionalny na prezentację multi-medialną, adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (szczegóły w Regulaminie).


Życzymy dużo satysfakcji w rozwijaniu własnych zainteresowań!

                                                                                                                                             
                                                                                                                                            Zespół Biblioteki 

 

Edukacyjny Projekt Czytelniczy "Papierowe Mosty", rok szkolny 2019/2020


Szanowni nauczyciele bibliotekarze, poloniści, wychowawcy, członkowie sieci współpracy i samokształcenia, zachęcamy Państwa do udziału w Edukacyjnym Projekcie Czytelni-czym PAPIEROWE MOSTY.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, zawartymi w Regulaminie i włączenia się do działania

 
                                                W imieniu pracowników Biblioteki
                                                        Dorota Karkowska
                                   koordynator sieci współpracy i samokształcenia
 
 

Szkolenia zewnętrzne dla nauczycieli i bibliotekarzy - grudzień 2019 r.


Ośrodek Edukacji i Zastosowań Komputerów w Warszawie 

TIK w nauczaniu biologii w szkole ponadpodstawowej

5 godz. Stacjonarnych 02.12.2019

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=SBIO-1

Przygody ze Scratchem

4 godz. Stacjonarnych   03.12.2019 -

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=PSSRb-1

TIK w edukacyjnym projekcie przyrodniczym

5 godz. Stacjonarnych   05.12.2019

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=SEPP-1

Twoje dane – Twoja sprawa

5 godz. Stacjonarnych   07.12.2019

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=WSDOb-1

Fotografuj z głową – użyj smartfonu, tabletu

5 godz. Stacjonarnych   09.12.2019

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=WFOT-1

Prezentacja z tabletu – to proste!

5 godz. stacjonarnych   10.12.2019 

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=IBE6-1

Zabawy nie tylko z komputerem

 5 godz. stacjonarnych 10.12.2019

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=NSZA-b-1

Matura z informatyki - przetwarzanie i tworzenie informacji

4 godz. stacjonarnych + 5 godz. online 12.12.2019

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=PSMAc-1

Smartfon w nauczaniu biologii

1 godz. online 16.12.2019

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=SMOB-1

Platforma LearningApps w pracy nauczyciela

20 godz. online 07.01.2020 - 03.02.2020

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=WLAP-2

Python cz. 1.2 – grafika żółwia

20 godz. online 09.01.2020 - 06.02.2020

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=PGZ2-2

 

MSCDN w Ciechanowie

Z robotem w klasie za pan brat

07-12-2019

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/16009/o//w/Ciechan%C3%B3w

Nauczycielskie plany metodyczne – drogowskazem w pracy młodego nauczyciela

04-12-2019, 11-12-2019, 15-01-2020

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/15960/o//w/Ciechan%C3%B3w

Uczeń z problemami emocjonalnymi

02-12-2019

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/15596/o//w/Ciechan%C3%B3w

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Warsztaty "Problematyka szczególnych aspektów działalności bibliotek: DKK, Czytaki, Rejestr przestępców seksualnych, itp.", 10 grudnia 2019 r,. Warszawa

http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=21876

 

Literacka Nagroda Nobla dla Polki

 

Olga Tokarczuk laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 2018 rok.
Pisarka jest drugą kobietą i pierwszą polską prozaiczką, która została nagrodzona najważniejszym zaszczytem literackim na świecie. 

Akademia Szwedzka nagrodziła Polkę za "wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją pokazuje przekraczanie granic jako formę życia"


Źródło: (http://www.tvn24.pl)

 

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA oraz specjalny prezent dla naszych Czytelników

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, oferujemy dostęp do książek z wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2019 r. 

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Po odbiór kodu mozna równiez zwrócić się drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

W grudniu 2019 r. zespół IBUK Libra w kolejnej odsłonie akcji PREZENT OD IBUK LIBRA, proponuje czytelnikom książkę Niezwykły świat przedwojennego futbolu Remigiusza Piotrowskiego

Patroni Roku 2019

Podczas 67. posiedzenia posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2019 roku. Uhonorowani w ten sposób będą: Gustaw Herling-Grudziński, Anna Walentynowicz, Stanisław Moniuszko, a także wydarzenia: Unia Lubelska i Powstania Śląskie.

https://tiny.pl/tq86j

"W 1569 r. w obecności króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta na sejmie walnym w Lublinie został podpisany akt realnej unii polsko-litewskiej. Dwa państwa: Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie powołały tym aktem ,,jedno nierozdzielne i nieróżne ciało" - Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Przetrwała ona ponad 200 lat, a unicestwiły ją dopiero połączone siły trzech zaborców" - czytamy w uchwale. W dokumencie posłowie podkreślili, że Unia była jednym z najdonioślejszych wydarzeń stulecia, nie tylko dla połączonych nią krajów, ale dla całej                                                                                                                   Europy Środkowo-Wschodniej.

https://tiny.pl/tq88c

 

Patronem roku 2019 został również Gustaw Herling-Gruziński. 20 maja 2019 r. minie 100 lat od urodzin jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Jak przypomniano w uchwale: „Losy i twórczość Gustawa Herlinga Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”.   


 

 

https://www.pilsudski.org/powstania/powstania.php

 

W 2019 roku będzie celebrowane także Powstania Śląskie. Sejm wyraził tym samym „wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, a potem Jej odbudowę, oraz za wywarcie istotnego wpływu na kształt granic odrodzonego i niepodległego państwa polskiego” 

 

 

https://tiny.pl/tq8vv
Anna Walentynowicz
została kolejną patronką roku 2019.
15 sierpnia 2019 r. przypada 90. rocznica urodzin tej wybitnej działaczki Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. „Sejm w uznaniu zasług Anny Walentynowicz dla utworzenia wielkiego ruchu „Solidarności"
i odzyskania przez Polskę niepodległości oraz składając hołd Jej niezłomnej postawie, ustanawia rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz”
- napisano w uchwale.
 

 

https://tiny.pl/tq83m

 

Sejm zdecydował również o ustanowieniu 2019 r. Rokiem Stanisława Moniuszki. W przyszłym roku przypada 200. rocznica urodzin kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej. Posłowie podkreślili w dokumencie, że Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty. „Utwory kompozytora do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów,
a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości”
.

Poszukiwanie pamiątek szkoły lat 50/60 XX wieku


Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół/placówek

Delegatura w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie informuje, że Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, w swym oddziale w Gołotczyźnie, planuje w październiku b. r. zorganizować wystawę poświęconą szkole lat 50/60 XX wieku. Wystawa będzie połączona z warsztatami dla dzieci i młodzieży. W związku z powyższym przedsięwzięciem Muzeum poszukuje wszelkich pamiątek dotyczących wyposażenia sal lekcyjnych, nawiązujących do tego okresu historii (ławek, pomocy naukowych, kałamarzy, podręczników, wyposażenia ucznia itp.). Zwraca się z prośbą o możliwość wypożyczenia ww. przedmiotów, w przypadku posiadania ich, np. w kącikach historycznych czy archiwach.

Zachęcam Państwa do nawiązania współpracy i aktywnego uczestnictwa w realizowanym projekcie.

 

Z poważaniem

D y r e k t o r
Delegatury w Ciechanowie
Kuratorium Oświaty w Warszawie
/-/
Jacek Zawiśliński

Osoba odpowiedzialna:

Barbara Olszak
Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie 
Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
48   23 671 30 78

 Godziny otwarcia:

pon. - pt.: 8:00 - 17:00 
w soboty: 8:00 - 13:00