Prace konkursowe

Jedną z form promowania edukacji czytelniczej i medialnej są organizowane przez nas konkursy, w tym recytatorskie, plastyczne i na prezentacje multimedialne. W tej zakładce przedstawiamy wybrane prace konkursowe przygotowane przez uczniów szkół powiatu pułtuskiego.

Zachęcamy Państwa do podziwiania zdolności, umiejętności i wiedzy młodych ludzi.