Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku ogłosiła i przeprowadziła                 w miesiącach kwiecień - maj 2012 dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych powiatu pułtuskiego, a także wszystkich  zainteresowa-
nych, interaktywny sprawdzian wiedzy o życiu i twórczości Bolesława Prusa. Celem konkursu było: propagowanie i pogłębianie wiedzy o twórczości i życiu B. Prusa, kształcenie umiejętności zdobywania informacji z różnych źródeł, kształcenie umiejętności korzystania z edukacyjnej platformy Moodle oraz promowanie biblioteki w środowisku lokalnym.

Każdy uczestnik biorący udział w konkursie zobowiązany był zarejestrować się na stronie internetowej platformy, aby utworzyć swoje konto. Po zalogowaniu się na stronę konkursu mógł przystąpić do wypełnienia testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań o zbliżonym stopniu trudności. Za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź przysługiwał 1 punkt.

    W konkursowych zmaganiach uczestniczyli uczniowie z ZS im. B.Prusa w Pułtusku i ZS Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Najlepszy okazał się Przemysław Niedbała z ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, uzyskując 23 punkty oraz Przemysław Ciskowski z tej samej szkoły               - 22 punkty. Na laureatów konkursu czekały nagrody książkowe i PenDrive ufundowane przez Piotra Duszczyka – biznesmena pułtuskiego, szanowanego obywatela i darczyńcę oraz Jacka Jakubczaka, właściciela – Centrum Książki Szkolnej Księgarnia. Każdy otrzymał też dyplom i podziękowanie od pracowników biblioteki Pani Doroty Karkowskiej i Pani Renaty Lipińskiej – Stasiak, odpowiedzialnych za przygotowanie i prawidłowy przebieg konkursu.