REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„WTOPIENI W KSIĄŻKĘ”


Organizator konkursu: Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku

Uczestnicy: konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu pułtuskiego oraz wychowanków SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku

Cele konkursu:

- popularyzacja czytelnictwa,
- rozwijanie warsztatu fotograficznego,
- rozbudzanie wyobraźni i kreatywności,
- umożliwienie pokazania pasji i talentów uczniów;

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia metodą sleeveface czyli z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. Okładka ma stanowić spójną całość z twarzą lub sylwetką.

Zgłoszenie:
Należy wypełnić oświadczenie uczestnika konkursu (w załączniku), które zawiera: dane uczestnika konkursu, dane szkoły/placówki oświatowej oraz imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna merytorycznego).
Zdjęcie wraz z wypełnionym oświadczeniem należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail biblioteki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin: prace konkursowe należy przesłać do końca lutego 2023 r.

Wymagania:

- fotografie powinny być w formacie jpg.;
- przesłany plik nie może mieć więcej niż 10 MB;
- nie dopuszcza się fotomontażu i obróbki cyfrowej poza podstawowymi zmianami w zakresie: kadrowania, korekcji jasności, kontrastu itp.;
- zdjęcie może być w dowolnej kolorystyce;
- jedna osoba może zgłosić jedno zdjęcie;
- fotografie nie mogą być w jakikolwiek sposób dyskryminujące, obraźliwe, czy prześmiewcze dla konkretnych osób ani grup społecznych, etnicznych etc.;
- praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana;
- prace, które będą rażąco naruszać kryteria przedstawione w niniejszym regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.


Prawa autorskie
Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie.
Uczestnik przystępując do konkursu zapewnia Organizatora, że:
- posiada pełne prawa autorskie do fotografii;
- nie narusza praw autorskich osób trzecich i przepisów prawa;
- osoby widniejące na zdjęciu wyraziły zgodę na wykonanie zdjęcia i jego publiczną prezentację.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia praw osób trzecich wynikające ze zgłoszonych zdjęć do Konkursu.


Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:

  • kreatywność oraz oryginalność zdjęcia;
  • kompozycję i atrakcyjność obrazu;
  • zgodność z tematem konkursu oraz wymogami regulaminowymi.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w II połowie kwietnia 2023r.

Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki oraz na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Facebook zaś opiekunowie merytoryczni uczniów zostaną powiadomieni telefonicznie lub/i mailowo.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy.


Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (ETYKIETA konkursowa.pdf)ETYKIETA konkursowa.pdf570 kB
xxx