Edukacyjny projekt czytelniczo-medialny

„Tworzymy rodzinną książeczkę”

 

Edukacyjny projekt czytelniczo-medialny „Tworzymy rodzinną książeczkę”, wychodzi naprzeciw dwom kierunkom polityki oświatowej Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edu-kacyjnych, jak również Wychowanie do życia w rodzinie oraz ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży
.

Organizatorem projektu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku. Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas I – IV szkoły podstawowej oraz wychowanków SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku.


Głównym celem projektu
jest zachęcanie dzieci do wyrażania myśli i przeżyć w formie opowieści, rozwijanie u dzieci myślenia przyczynowo – skutkowego oraz rozbudzanie twórczej inwencji dzieci w sferze działalności plastycznej, a także zmotywowanie rodziców, opiekunów oraz dzieci do wspólnego tworzenia, współpracy i twórczej zabawy. Zabawa ma posłużyć wspólnemu spędzaniu czasu dorosłych i dzieci, usprawnieniu komunikacji między-pokoleniowej oraz integracji rodziny. Włączanie dzieci w decyzje, słuchanie o tematach, które są dla nich ważne, uwzględnianie ich zdania i pomysłów nie tylko buduje ich poczucie wartości, ale też poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i sprawczości.
Z kolei te trzy ostatnie czynniki sprzyjają zarówno odporności psychicznej, jak i efektywnemu przyswajaniu wiedzy.


Celami projektu
są ponadto:

 • rozwijanie wyobraźni i własnych zainteresowań plastyczno-literackich,
 • zachęcanie dzieci do konstruowania logicznych wypowiedzi,
 • rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą,
 • zaprezentowanie swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców,
 • zachęcanie członków rodziny do wspólnej pracy z dzieckiem.


Plan działania:

 1. Spotkanie organizacyjne w szkole mające na celu wyjaśnienie zasad projektu.
 2. Współpraca uczniów, którzy się zgłoszą do wzięcia udziału w projekcie z
  ku wychowawcami, bibliotekarzami, nauczycielami polonistami i plastykami, ewentualnie z informatykami (chodzi tu szczególnie o tych uczniów, którzy zdecydują się stworzyć książeczkę w programie Storybird).
 3. Zakup niezbędnych materiałów: papier, kleje, kredki, flamastry, zszywacze, filc, tasiemki, satynowe wstążeczki, brokat, długopisy itp.
 4. Zajęcia z dziećmi, które chcą tworzyć własne książeczki: giełda lub dywanik pomysłów, burza mózgów oraz podsumowanie, celem podsunięcia uczestnikom koncepcji pracy.
 5. Prezentacja wykonanych książek np. w bibliotece szkolnej czy klasie szkolnej - "półka z książkami naszych uczniów".
 6. Głośne czytanie napisanych książeczek, wspólne oglądanie, promowanie ich wśród uczniów poszczególnych klas.
 7. Wyłonienie najciekawszych książek i przesłanie do Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku.


Warunki udziału w projekcie

Uczestnicy projektu mają za zadanie przedstawić opowieść /bajkę/ zbiór opowiadań o tematyce dowolnej, zgodnej
z celami zawartymi w projekcie w formie własnoręcznie wykonanej książeczki.


Format i technika
wykonania pracy jest dowolna. Zachęcamy do korzystania z Storybird (jest to darmowa platforma, na której możemy tworzyć elektroniczne książki, bajki czy ilustrowane opowieści). Tworząc swoją opowieść w tym programie, uczniowie mają do dyspozycji ogromną bazę ilustracji profesjonalnych ilustratorów i grafików (informacje na temat programu można znaleźć np. tutaj https://szkolamedialna.pl/storybird-jak-prosto-iefektownie-stworzyc-rysunkowe-historie/ )


Tematyka książeczek jest dowolna. Mile widziane będą opowiadania o swojej rodzinie.


Każda praca przekazana do Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filii w Pułtusku powinna zawierać etykietę z następującymi danymi: imiona i nazwiska autorów, wiek dzieci, imię i nazwisko opiekuna projektu oraz nazwę szkoły
.


Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą być zespoły rodzinne (dzieci, rodzice, babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie, opiekunowie). Zespoły powinny składać się z minimum jednego dziecka i minimum jednej osoby dorosłej. Liczba osób
w zespole jest dowolna. Projekt będzie realizowany od października 2022 r. do kwietnia 2023 r. 

Finał projektu i przesłanie najciekawszych książeczek do Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku do 5 maja 2023 r.

Biorąc udział w projekcie, uczestnicy wyrażają zgodę na:
- przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
- zastosowanie się do niniejszego regulaminu,
- publikację danych zwycięzców oraz publikację zdjęć  na stronie biblioteki.

Prace pozostaną własnością Organizatora, który będzie miał prawo je wykorzystać w celach promocyjnych.   
                                                                           

                                                                                                                                    Opracowała Dorota Karkowska