W dniu 21 grudnia 2017 r. przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 4 w Pułtusku uczyły się poszanowania polskich tradycji obchodzenia świąt Bożego Narodzenia. Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz przybliżyła sześciolatkom symbolikę świąt: ubieranie choinki, składanie życzeń świątecznych, spoży-wanie wieczerzy wigilijnej, wspólne kolędowanie. Dzieci wysłu-chały również wierszy o choince i krótkiego opowiadania o nie-zwykłych przygodach św. Mikołaja. Po czym z zapałem wyko-nywały prace plastyczne (choinki, renifery i czapki mikołajowe). 
Słuchanie i śpiewanie kolęd nadało temu spotkaniu szczególny klimat i radosny nastrój.