W dniu 30.01.2018 r. zakończył się cykl spotkań uczniów klasy IIIa PSSPdP w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku związanych z poznawaniem różnych zawodów.

Główne cele tych spotkań to:

- zapoznanie uczniów z różnymi zawodami oraz rynkiem pracy,
- przygotowanie uczniów do poruszania się po tym rynku,
- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego,
- kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy,
- zapewnienie uczniom dostępu do różnych źródeł informacji i opanowanie umiejętności korzystania z nich.

Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z wychowawcą klasy Mariolą Żebrowską przygotowała wiele pokazów związanych z różnymi zawodami i szczegółowo je zaprezentowała.

Pierwszy blok tematyczny był związany z lasem, uczestnicy spotkania poznali następujące zawody związane z tą tematyką: gajowy, leśniczy, stolarz, cieśla. Realizując ten blok tematyczny uczniowie poznali budowę lasu oraz korzyści z niego płynące. Zdobyli wiedzę w jaki sposób można wykorzystać dary lasu w przemyśle drzewnym, spożywczym, farmakologicznym. Dowiedzieli się, jak można wzbogacić własne gospodarstwo domowe zasilając je zebranymi grzybami i jagodami.

Następne spotkania były związane z poznaniem innych zawodów w tym: zegarmistrza, krawcowej, dostawców oraz ludzi pracujących w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, rolnego i maszynowego.

Uczniowie wzbogacali swoją wiedzę z wykorzystaniem TIK. Każdy uczeń miał indywidualnie dostosowane stanowisko komputerowe oraz dobrane do indywidualnych umiejętności programy, krzyżówki, rebusy, układanki związane z poznawaniem szczegółowej wiedzy na temat omawianych zawodów oraz pełnionych ról społecznych, związanych z przynależnością do określonej grupy: rolnicy, robotnicy, inteligencja.

Ta forma spotkań, wykorzystująca technologię informacyjno-komunikacyjną przyczyniła się do stymulacji rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego uczestników spotkania. Uczniowie klasy III a bardzo chętnie korzystali z tych zajęć.