Na temat bezpieczeństwa w internecie prowadzo-nych jest wiele działań w szkołach. Jednym z nich było spotkanie uczniów klas IV – VII PSP w Błędostowie z nauczycielem bibliotekarzem Joanną Sobocińską, w dniu 7 marca 2018 r.
Głównym założeniem prowadzącej było koncentro-wanie toku spotkania na świadomym i bezpiecz-nym korzystaniu z mediów społecznościowych przez nastolatków. Aby osiągnąć cel należało przekazać rzetelną wiedzę na temat szacunku w sieci oraz wskazać właściwe wzory zachowań, jakie powinny być stosowane.
Na początek uczniowie dowiedzieli się, co określamy pojęciem „media społecznościowe”, że prawnie obowiązują ograniczenia wiekowe dla potencjalnych użytkowników większości popularnych z nich (dla osób poniżej 13 roku życia, gdyż ten wiek uznawany jest za „rozważny” lub „zdolny do podejmowania właściwych decyzji”), a następnie przytoczyli te socjal media, które znają i z których korzystają, jak: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Messenger, Youtube, WhatsApp czy Skype
Istotnym elementem zajęć było omówienie netykiety – niepisanych, ale ważnych, pożądanych wręcz zasad komu-nikowania się na portalach społecznościowych, którymi należy kierować się bez względu na wiek, płeć czy zainte-resowania, m.in.:
- własne opinie zawsze należy wyrażać w sposób kulturalny, nie obrażając nikogo,
- należy pamiętać, że każdy ma inne poczucie humoru, dlatego należy dbać o to, aby niewinne żarty nie zostały
  uznane za złośliwą krytykę,
- należy stosować zasady ortograficzne
- oraz formy grzecznościowe (Ty, Tobie, etc…),
- cytując czyjeś słowa, należy podać autora,
- ważne jest, aby zapytać o zgodę, jeśli chcemy upublicznić jakąś informację, tekst, czy fot.,
- nie należy lajkować postów, zdjęć, stron, które krzywdzą innych,
- nie należy rozpowszechniać nieprawdziwych informacji,
- w e-mailach, sms-ach nie powinno się stosować wielkich liter, ponieważ odbierane są jako krzyk,
- należy zachować ostrożność z emotikonami (stosować je tylko w kontaktach nieformalnych), stanowią one tylko       dodatek do tekstu, a nie jego część główną,
- nie używać wulgaryzmów,
- w sieci należy zachowywać się tak, jak w kontaktach osobistych…
Uczniowie nabyli świadomość, że nieprzestrzeganie tych i innych zasad może skutkować uwagami ze strony admini-stratora, innych użytkowników, wykluczeniem z grupy, a nawet całkowitym zablokowaniem dostępu do usługi.
W trakcie spotkania, uczniowie uczyli się także, jak reagować na „hejterów” (użytkowników świadomie łamiących zasady netykiety, szukających ofiar, na które z przyczyn różnych wylewają nienawiść, obrażając je).
Młodzież dowiedziała się, że ma prawo do własnej obrony przed atakami hejterów, która powinna wyrażać się w rzeczowym, krótkim i kulturalnym komentarzu. A jeśli to nie poskutkuje można podjąć bardziej stanowcze działania, typu: zablokowanie takiego użytkownika, zgłoszenie go do administratora strony, zgłoszenie go na adres www.hejtstop.pl, a nawet na policję (tu ofiara hejtu w wieku do lat 18-tu, powinna dokonać zgłoszenia w obecności osoby dorosłej). W przypadku trudnych sytuacji, dzieci i młodzież mogą też korzystać z bezpłatnego telefonu zaufa-nia 116 111, gdzie otrzymają pomoc fachowców.
Ważna jest świadomość, aby w przypadku doświadczenia hejtu, umieć zabezpieczyć i przechować dowody hejterskich poczynań.
Podsumowując zdobytą wiedzę prowadząca wykorzystała dwa krótkie tematyczne filmy edukacyjne, grę edukacyjną Bezpiecznie Tu i Tam Fundacji Orange oraz złotą myśl, jeśli ja w sposób kulturalny i z szacunkiem (do siebie i innych) będę korzystał/a z sieci, wówczas mogę spodziewać się takiego samego traktowania przez innych użytkowników...