1 października 2010 r. do naszej biblioteki licznie przybyli uczniowie I klasy (zarządzania informacją) Liceum Profilowanego przy ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku, wraz z nauczycielką Panią Dorotą Sobocińską. Celem zajęć było przedstawienie Biblioteki jako centrum informacji - wyszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji. .

Nauczyciel-bibliotekarz, Dorota Karkowska zapoznała uczniów z historią Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku. Oprowadziła po placówce, zwracając uwagę na specyfikę pomieszczeń: czytelni, wypożyczalni, pracowni multimedialnej (ICIM), czy też magazynu czasopism. Zapoznała uczniów z aparatem informacyjno-naukowym biblioteki. Podczas zajęć omówiła rolę katalogów kartkowych, katalogów on-line (u nas: OPAC), wskazała na przydatność zawartości kartotek zagadnieniowych. Omówiła zasady wyszukiwania i przetwarzania informacji w komputerowych bazach danych. Po czym przeprowadziła ćwiczenia utrwalające przekazaną im wiedzę.