Święta Bożego Narodzenia należą do najpiękniejszych dni w roku i są dla nas wszystkich szczególnym przeżyciem. Najbardziej jednak cieszy sam okres przygotowania i oczekiwa-nia, który rozpoczyna się już na wiele dni przed Wigilią. Najwię-kszą radość z nadchodzących świąt mają dzieci i młodzież. Dlatego z myślą o nich Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku 18 grudnia 2018 r. zorganizowała spotkanie o tematyce poświęco-nej tradycjom Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie klasy I b Publicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy wysłuchali opowie-ści o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych po czym przygotowywali tradycyjne potrawy i wypieki wigilijne. Wymieniali się informacjami, spostrzeżeniami na temat zwycza-jów i tradycji obchodzonych w ich domach dawniej i tych, które zachowały się do dzisiaj.
W trakcie spotkania wychowankowie nakrywali do świątecznego stołu, dobierając właściwe potrawy wigilijne. Następnie wszyscy razem zasiedli przy świątecznym stole aby posmakować potraw i własnoręcznie upieczonych pierniczków. 
Dodatkową atrakcją, wzbudzającą wiele emocji, było śpiewanie kolęd i wsłuchiwanie się w piękne bożonaro-dzeniowe opowiadania.
Zajęcia, których celem było podtrzymywanie tradycji i zwyczajów dotyczących Świąt Bożego Narodze-nia oraz wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia przygotowa-ła Dorota Karkowska, pracownik biblioteki.