Święto Niepodległości to lekcja patriotyzmu nie tylko dla dorosłych, ale także dla uczniów. Dni poprzedzające pamiętną datę 11 listopada były niezwykle owocne. Wszyscy uczniowie z SOSW im. Anny Karłowicz  podejmowali wszelkie działania, aby tak ważna dla nas wszystkich rocznica była w sposób doniosły uczczona. Na zaproszenie nauczycieli, Dorota Karkowska nauczycielka bibliote-karka, z historyczną wiedzą i pomocami naukowymi przybyła z dużym wyprze-dzeniem do Ośrodka (zajęcia przeprowadzone na świeżym powietrzu z racji obostrzeń). Rozwijała u nich miłość do małej i wielkiej Ojczyzny poprzez wyjaśnienie symboli narodowych i ich znaczenia (godło, flaga, hymn). Przypomniała wychowankom legendę o powstaniu państwa polskiego, a także trudne lata zaborów i czasy naszej chwały. Przybliżyła sylwetki bohaterów narodowych. Uczniowie w ramach podziękowania za przybycie, z ogromną radością recytowali „Katechizm Polskiego Dziecka” a na koniec odśpiewali hymn narodowy.