W listopadowy dzień do biblioteki zawitali uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy na zajęcia z elementami biblioterapii Dobrą rzeczą jest pomagać innym, które poprowadziła Dorota Kar-kowska nauczyciel bibliotekarz.
Celem spotkania było:

  • * uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi i uświado-      mienie konieczności niesienia pomocy,
  • * kształtowanie umiejętności oceny postępowania       własnego i kolegów w różnych sytuacjach codzien-      nego życia – wdrażanie do zachowań akceptowa-     nych społecznie,
  • * zainteresowanie dzieci krainą literatury dziecięcej.


Na wstępie prowadząca wprowadziła uczestników zajęć do tematu, po czym przeczytała opowiadanie Białe ziele Małgorzaty Strzałkowskiej i wiersz Piotra Korońskiego „Warto pomagać”. Zachęciła dzieci do dyskusji na temat przeczy-tanego tekstu a następnie zaprosiła do zabawy zadaniowej: Wielkie serce, Niezwykłe drzewko pomocy, jesienne układanki czy gra słowna Mistrz słowa. Dopełnieniem zajęć był MAGICZNY DYWAN, a w nim szereg zabaw i ćwiczeń (spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej, umiejętności rozpoznawania pór roku (jesień), stymulacji zmysłu dotyku i słuchu, wyciszenie i relaks).