9-10 kwietnia Ośrodek Rozwoju Edukacji zorganizował szkolenie w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” i projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości prascy szkoły. Etap III” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program szkolenia obejmował wykłady i zajęcia warsztatowe poświęcone wykorzystaniu raportu z ewaluacji do planowania rozwoju szkoły i budowania oferty wsparcia.

Przedstawicielka biblioteki brała udział w zajęciach II poziomu zaawansowania. Dzięki temu pogłębiła swoją wiedzę
i kompetencje w zakresie przeprowadzania ewaluacji:

  1. Poznała podstawy prawne prowadzenia ewaluacji;
  2. Potrafi wskazywać różnice w strukturze i treści raportów po przeprowadzonych ewaluacjach zewnętrznych przed i po wprowadzeniu zmian w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego;
  3. Potrafi charakteryzować istotę wymagań stawianych przez państwo szkołom i placówkom;
  4. Nabyła umiejętność analizowania treści raportu pod kątem spełniania wymagań przez szkołę lub placówkę;
  5. Potrafi wskazywać mocne i słabe strony szkoły lub placówki opisanej w raporcie;
  6. Potrafi poszukiwać przyczyn niespełniania wymagania w danym obszarze badania;
  7. Potrafi podejmować próbę projektowania działań wspierających szkołę lub placówkę;
  8. Potrafi podejmować współpracę z radą pedagogiczną szkoły lub placówki poddawanej ewaluacji ukierunkowaną na poszukiwanie mocnych i słabych stron oraz poszukiwania przyczyn sukcesów i porażek;
  9. Potrafił wspierać szkołę lub placówkę w planowaniu jej rozwoju;
  10. Potrafi podejmować próbę budowania oferty wsparcia szkoły lub placówki.

Z punktu widzenia uczestniczki szkolenia najcenniejsza była możliwość wysłuchania prowadzącej zajęcia. Wiedza i wieloletnie doświadczenie Pani wizytator w przeprowadzaniu ewaluacji pozwoliło tak pokierować zajęciami, aby uczestniczące w nich nauczycielki nabyły umiejętność krytycznego i całościowego analizowania raportu z ewaluacji.

Cele i zasady ewaluacji zewnętrznej: 
szkół i placówek
 umożliwianie szkołom efektywnej pracy nad poprawianiem jakości szkoły przez dostarczanie informacji na temat jakości;
systemu oświatowego 
pokazywanie kierunków rozwoju 
umożliwianie monitorowania rozwoju przez dostarczenie jednakowych narzędzi i informacji o poziomie spełniania przez szkoły wymagań państwa; 
sposobów zarządzania systemem oświaty
 budowanie bazy danych na poziomie centralnym i lokalnym, co umożliwia: 
prowadzenie badań porównawczych
analiz, koniecznych przy prowadzeniu polityki oświatowej, podejmowaniu decyzji i tworzeniu strategii rozwojowej, 
prezentacje przykładów dobrych praktyk.

Poniżej zamieszczamy materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas szkolenia w Zegrzu.

Attachments:
FileFile size
Download this file (Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły.pdf)Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły.pdf3768 kB