W dniu 28 października 2014 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie odbyło się szkolenie na temat kompleksowego wspomagania szkół w rozwoju oraz prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. Organizatorem spotkania dla nauczycieli - bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych był PODN i Biblioteka Pedagogiczna w Mławie. Szkolenie poprowadziła Agnieszka Pietryka kierownik Zespołu Informacji Pedago-gicznej w Ośrodku Rozwoju Edukacji, która omówiła role bibliotek pedagogicznych w strukturach sieci wsparcia szkól i placówek. Zwróciła uwagę na wykorzystanie potencjału zasobów bibliotek pedagogicznych. Podała przykładowe działania ułatwiające współpracę z bibliotekami szkolnymi takie jak.: stworzenie wirtualnej przestrzeni dla uczestników sieci oraz moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej, a także zamieszczanie on-line materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych, łączących się z tematyką sieci, zapraszanie ekspertów z określonych dziedzin itp. Prelegentka dodała, że podejmo-wane działania sieci wsparcia szkół i placówek oświatowych powinny uwzględniać: wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego; wymagania stawiane wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedago-gicznego; wyniki egzaminów zewnętrznych; wymagania wynikające z realizacji podstaw programowych oraz kierunki polityki oświatowej państwa. Następnie uczestnicy szkolenia pracowali w grupach, wykorzystując poznane na spotkaniu metody i narzędzia do diagnozowania potrzeb szkoły.