Popiersie Aleksandra ŚwiętochowskiegoPopiersie Aleksandra Świętochowskiego   Chęć przybliżenia sylwetki Aleksandra Świętochowskiego oraz istota wydarzeń dotyczących zaczątku szkół rolniczych na terenie naszego regionu przywiodła zespół samokształceniowy nauczycieli bibliotekarzy 12 czerwca b.r. do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie.

W zacisznych wnętrzach dworku i maleńkiej willi „Krzewnia” skrytych jest wiele ciekawych wspomnień z życia i działalności Aleksandra Świętochowskiego – pisarza, publicysty, krytyka literackiego, czołowego przedstawiciela polskiego pozytywizmu, działacza społeczno – oświatowego, a także Aleksandry Bąkowskiej z Sędzimirów, fundatorki i założycielki w swoich dobrach w Gołotczyźnie w 1909 r. pierwszej na północnym Mazowszu szkoły rolniczej.
Miejsce to już zawsze będzie się nam kojarzyć z zalegalizowaniem u władz petersburskich przez Bąkowską (z pomocą Świętochowskiego) szkoły żeńskiej, jako „Fermy Praktycznej Gospodarstwa Domowego dla Dziewcząt Wiejskich", zaś w roku 1912 - powstaniem  (z inicjatywy tychże dwojga) „Fermy Praktycznej dla Chłopców Wiejskich". Pisarz nazwał ją "Bratne", ponieważ „każdy absolwent miał wychodzić jako dla ziemi syn, dla ludu brat". To dzięki Bąkowskiej i Świętochowskiemu do cichego, nieznanego na początku XX wieku zakątka Mazowsza, po naukę przybywała młodzież wiejska z całego zaboru rosyjskiego. W 1920 roku fundatorzy przekazali majątek i budynki szkolne państwu polskiemu pod warunkiem utworzenia jeszcze trzeciej szkoły ogrodniczej. W 1921 roku została ponownie uruchomiona szkoła żeńska, a w 1924 roku męska. Założone wówczas szkoły działają do dziś.
Niezapomniane doznania na uczestnikach wycieczki wywarło oryginalne, niemalże w 90 % zachowane wyposażenie wnętrz muzealnych, m.in. gabinet, biblioteka, w tym rzeczy osobiste oraz ocalałe fragmenty literackiej spuścizny Aleksandra Świętochowskiego, głównego teoretyka pozytywizmu, które znakomicie wprowadziły nas w klimat XIX wiecznej szlachty polskiej. Na uwagę zasługuje też starannie utrzymany park krajobrazowy, z alejkami spacerowymi i dużą ilością ukwieconych klombów.

Wycieczka miała charakter edukacyjny i rekreacyjny. Dostarczyła nam wiele doznań i przeżyć estetycznych, a także stworzyła sposobność spotkania się współpracujących nauczycieli bibliotekarzy.