Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku włączyła się w pułtuskie obchody 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dnia 14 listopada 2018 r. w sali Kina Narew odbyło się spotkanie, w trak-cie którego rozbrzmiewały śpiewane przez dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Inte-gracyjnymi pieśni patriotyczne.
Przesłaniem uroczystości było połączenie poko-leń oraz wzmocnienie w uczestnikach patriotyzmu poprzez odśpiewanie przez najmłodszych obywateli pieśni opowiadających o historii naszego kraju. Koncert Pieśni Patriotycznej otrzymał Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Była to uroczystość niezwykle podniosła, patrioty-czna i wzruszająca. Pięknie opowiedziana, wyśpiewana lekcja historii Polski, patriotyzmu i polskości.